úvod
homepage

Komentáře

článku: Informace o homebrewingu – kde je vzít?

 Zobrazit všechny komentáře: podle vláken, podle času

Re: Re: re: Domácí vaření, (hroch, 17.08.2007 12:10) celé vlákno | reagovat
zákon č.353/2003Sb. §80 Plátce daně z piva
(1)Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její domácnosti, osob blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujicím 200litrů za kalendářní rok, za podmínky,že nedojde k prodeji.
(2)Fyzická osoba, která vyrábí pivo podle odstavce1, je povinna bezodkladně oznámit celnímu úřadu datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství piva vyrobeného za kalendářní rok.
(3)Pokud fyzická osoba poruší podmínky stanovené v odstavci 1, je povinna se zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek.
§86 Osvobození od daně z piva
(5) Evidence piva osvobozeného od daně dle tohoto ustanovení se vede odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.
Pro porovnání víno
§92 Plátce daně z vína a meziproduktů
Přidávat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé
Vyhledávání