úvod
homepage

Neomezujte práva spotřebitelů, vzkazují pivovarníci do Bruselu vytisknout článek

Přidáno: 4. září 2006  •  Autor: Josef Vacl
průměrné hodnocení Hodnocení: 1,23 hodnotících Hodnotících: 9 počet zobrazení Zobrazeno: 5432x

Ve druhé polovině září připravuje DG SANCO, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise, vydání návrhů, které by měly výrazněji ovlivnit práva spotřebitelů v oblasti konzumace piva, vína a alkoholických nápojů a institucionaliz

Vydaná opatření by měla mít platnost v celé Evropské unii. Návrhy jsou podloženy výzkumy, které byly shrnuty do zprávy „Alkohol v Evropě“, zveřejněné 1. června 2006. Zpráva vešla ve známost i jako Andersonova zpráva – podle Dr. Petera Andersona z britského Institute of Alcohol Studies (Institut studií o alkoholu). O této instituci je známo, že jejím cílem je rozšiřovat principy úplné abstinence konzumace alkoholických nápojů.

Nařízení by se mělo týkat všech členských států EU bez rozdílu a mělo by obsahovat návrhy postupů v oblasti daňové, tedy podstatné zvýšení cen v důsledku maximálního zvýšení spotřební daně dále umístění varování na obalech všech druhů alkoholických nápojů včetně těch, které obsahují alkoholu málo, omezení možností nákupu alkoholických nápojů na vybranou síť licencovaných prodejen, stanovení hodin, kdy je možné alkohol nakupovat, a v neposlední řadě by měla být zakázána reklama a sponzorství pro výrobce alkoholických nápojů.

Konečným cílem, který Dr. Anderson sleduje, je:

Prohibice – úplný zákaz výroby alkoholu a jeho prodeje může problémy související s požíváním alkoholu redukovat. Nicméně, v současné Evropě je politicky neakceptovatelný. 

Určování, resp. omezování, množství dostupného alkoholu cestou dramatického snížení počtu prodejen alkoholu, výrazného zkrácení prodejní doby v obchodech a restauracích 

Znárodnění – redukovat prodej alkoholu prostřednictvím státem vlastněných prodejních míst a vytvoření státního monopolu na velkoobchodní i maloobchodní prodej alkoholu.

Avizované vydání návrhů DG SANCO přimělo Brewers of Europe (dále jen BoE), lobbyistickou organizaci tvořenou 22 národními svazy evropských pivovarníků k tomu, aby nechala vypracovat alternativní studii na základě důkladného zkoumání zveřejněných materiálů o dopadu alkoholu na populaci. Zkoumány byly různé aspekty konzumace alkoholu – od nezřízeného pijáctví po umírněnou konzumaci – a s nimi důsledky, které to přináší evropské populaci. Zpráva s názvem „Nezávislá zpráva o problematice konzumace alkoholu v Evropě“ byla vypracována renomovanou konzultantskou firmou WEINBERG GROUP. Ta zkoumala nejnovější současné poznatky v oblasti konzumace alkoholu. Zjišťovala, jaký je vztah mezi konzumací alkoholu a kulturními rozdílnostmi v jednotlivých zemí Evropy, zkoumala souvislosti mezi celkovou konzumací alkoholu a zvyklostí pít s následnými sklony k násilí, analyzovala, jaká jsou rizika a výhody umírněné konzumace alkoholu. Dále se zabývala též škodlivými sociálními důsledky spotřeby alkoholu a také vlivem alkoholu na mladistvé. Zjistila, že pokud je alkohol konzumován v umírněné podobě, celkové výhody spotřeby jsou významné.

Studie byla následně podrobena oponentuře na panelové diskusi 6 renomovaných nezávislých expertů, lékařů a vědců z amerických a evropských lékařských institucí vedených profesorem M. Harvey Brennerem, profesorem zdravotní politiky a managementu John Hopkins University z USA. Profesor Brenner je uznávaným vědeckým pracovníkem též na dalších univerzitách v USA a Německu. Panel, pro objektivnost rozhodování bez účasti zpracovatelů, přijal mnoho závěrů. Především z nich vyplývá, že Weinbergova zpráva je hodnocena jako vyrovnaná a veskrze objektivní. Obsahem vytvořené zprávy je objektivní pohled na současné, vědecky fundované názory na problematiku konzumace alkoholu v Evropě. Experti také vyslovili obavy z rostoucí tendence přičítat následky nadměrného užívání alkoholu všem způsobům konzumace alkoholu, která by ve svém důsledku mohla vést k rozvoji nesprávné politiky EU ve vztahu k alkoholu. Účastníci panelové diskuse také dospěli ke konsenzu v tom, že neexistuje dostatek přesvědčivých důkazů pro tvrzení, že alkohol je hlavní příčinou sociálních problémů, jako je zločinnost nebo neodpovědné chování nezletilých. Jedním z dalších doporučení je, aby politika iniciativ EU v oblasti alkoholu byla zpracována v širším kontextu s cílem pochopit hnací síly v oblasti sociální, kulturní a ekonomické, které nedávný tlak na uzákonění politiky kontroly alkoholu způsobily.

Český svaz pivovarů a sladoven, který je od letošního roku členem BoE, sdílí obavy z neobjektivnosti návrhů, které hodlá v nejbližších dnech DG SANCO zveřejnit. Pivo je historický nápoj, jehož kořeny sahají až do starověku. Od dávných dob je součástí lidské společnosti a jejích různých kultur. V České republice patří k tradičním nápojům a je přirozenou součástí životního stylu. Velká část obyvatel České republiky pije pivo střídmě, bez následků na zdraví a s vědomím jeho pozitivních vlastností. Tento přístup ke konzumaci piva podporují také české pivovary i další členové ČSPS. Na konci loňského roku na své valné hromadě přijali všichni členové svazu Etický kodex odpovědných výrobců piva. Jeho vznik byl původně v letech 2002–3 iniciován pěti velkými pivovary, které vypracovaly etická pravidla týkající se především reklamy a dalších způsobů marketingové podpory prodeje piva v rámci projektu „Iniciativa zodpovědných pivovarů“. Producenty piva zavazuje kodex k odpovědnému přístupu ve všech oblastech marketingu, reklamy a obecně propagace. V praxi to zejména znamená bojovat proti konzumaci piva nezletilými a řidiči motorových vozidel a proti jakékoli nepřiměřené formě reklamy na pivo. Signatáři si však také uvědomují, že i přes příznivé zdravotní a sociální účinky by pivo mělo být konzumováno odpovědně, s mírou. K tomu vede především osobní odpovědné chování každého jednotlivce.

Představitelé ČSPS opakovaně prohlašují, že jsou si plně vědomi sociálních, společenských a ekonomických problémů, které vznikají při nadměrné spotřebě alkoholu. Proto se již několik let snaží cílevědomě podporovat projekty propagující umírněnou konzumaci piva, kterou naopak považují za prospěšnou lidskému zdraví. Toto stanovisko se opírá o závěry výzkumů řady renomovaných lékařů a zdravotnických institucí, zveřejněných v posledních letech. Zároveň odmítají politiku, která nebere v úvahu kulturní a historické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a národy, politiku příkazů, zákazů a jiných restriktivních opatření. Domnívají se, že takové postupy neberou v úvahu právo svobodného občana – spotřebitele odpovědně a samostatně se rozhodovat. Čeští pivovarníci proto hájí spotřebitelská práva – každý musí mít možnost sám rozhodovat o tom, kolik a čeho vypije, samozřejmě s ohledem na zásady rozumné spotřeby.

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 12 komentářů, poslední komentář: 16.06.2007 21:58 Komentovat
jedenáctky Tomáš Semrád16.06.2007 21:58
Vynikající jedenáctka je rovněž Patriot z Uherského Brodu, a pak taky samozřejmě Džbán...
Nejlepší moravská jedenáctka Zbyněk Holan11.06.2007 12:49
Musím říci, že pro mě nejlepší moravská 11° se jmenuje Ryzák a pochází z Vojkovic....
není Medium jako Medium Tomáš Semrád10.06.2007 00:38
..."Ano svetpiva.cz je velmi kvalitní jedenáctka...!" Medium, však pouze a výhradně...
To Colega Zbyněk Holan11.09.2006 15:32
Ano svetpiva.cz je velmi kvalitní jedenáctka...!
a se značným spožděním Colega08.09.2006 08:44
se stejná zpráva objevila v televizi, co jsem měl včera zaplou jen abych neusnul při...
Článek výborný, leč znepokojující. Myrek05.09.2006 06:30
Další příklad toho, jak se nevítaná a nemilovaná EU snaží ovlivňovat a otravovat...
apríl udzenac04.09.2006 10:31
Pozerám do kalendára a nieje prvý apríl. Vtedy som to skoro zožral s tými Moravskými...
Sever proti Jihu Jiří Kaňa04.09.2006 10:18
Připadá mi kapku nerozumné a necitlivé, že by rádi plošně prosadili severský model...
Vyhledávání