úvod
homepage

Češi a hospody vytisknout článek

Přidáno: 7. března 2005  •  Autor: Josef Vacl
průměrné hodnocení Hodnocení: 1,78 hodnotících Hodnotících: 9 počet zobrazení Zobrazeno: 3945x

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém zářijovém šetření věnovalo mimo jiné tématu pohostinských zařízení a pití piva. Respondentů jsme se proto zeptali, zda si někdy zajdou nebo zašli do hospody, nebo do takového podniku, který by se daGraf 1: Chození do hospody (v %).

Alespoň někdy v životě si do hospody zašly více než tři čtvrtiny českých občanů. Nikdy v hospodě podle svých slov nebyla jen necelá pětina dotázaných. Pokud do analýzy zahrneme pouze osoby starší 18 let, výsledky se nijak dramaticky nezmění. Z respondentů starších 18 let navštívilo někdy hospodu 78 %. Podobně jako u dalších otázek týkajících se tématu pohostinských zařízení a pití piva i zde se objevily opravdu výrazné rozdíly mezi muži a ženami. Hospodu někdy navštívilo 89 % českých mužů a 66 % žen.

Dále nás zajímalo, jak často si lidé do hospody zajdou. Otázka byla položena pouze dotázaným, kteří uvedli, že v hospodě už někdy byli.Tabulka 1: Počet návštěv hospody za měsíc (v %).

Více než dvě pětiny dotázaných, kteří už někdy v hospodě byli, tam v současné době chodí méně než jedenkrát do měsíce. Jedenkrát až pětkrát do měsíce si do hospody zajde asi třetina respondentů. Častěji než pětkrát v měsíci je pak v hospodě asi pětina návštěvníků hospod. Jak ukazuje tabulka 1, i zde se projevily výrazné rozdíly mezi oběma pohlavími. Muži chodí do hospody častěji než ženy. V porovnání s ženami je výrazně nižší podíl mužů, kteří do hospody zavítají méně často než jedenkrát za měsíc (tuto možnost zvolilo 61 % žen, ale pouze 28 % mužů).

V našem výzkumu jsme se dále zabývali tím, jak se české hospody změnily po roce 1989. Tato i následující otázka byly opět položeny pouze respondentům, kteří uvedli, že už někdy hospodu navštívili.Tabulka 2:Hodnocení změny situace českých hospod oproti roku 1989 – obecně (v %).

Vývoj českých hospod v porovnání se situací před rokem 1989 hodnotí čeští občané velmi pozitivně. Šest z deseti dotázaných vyjádřilo názor, že se situace zlepšila, 14 % oslovených se domnívá, že situace zůstala stejná. Naopak zhoršení situace pozorovala jen 4 % respondentů. Zbylá pětina dotázaných tuto situaci nedokázala posoudit.

Podívejme se nyní, jak čeští občané hodnotili změny některých konkrétních oblastí, které se českých hospod dotýkají.Tabulka 3: Hodnocení změn českých hospod oproti roku 1989 – konkrétní oblasti (v %). Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví, nedokáže posoudit“.

S výjimkou přijatelnosti cen hodnotí čeští občané změny týkající se českých hospod opět velmi pozitivně. Jen velmi malý podíl českých občanů se domnívá, že čistota prostředí v hospodách, kvalita obsluhy a nabídka sortimentu se v porovnání se situací před rokem 1989 zhoršila. Přijatelnost cen se však podle více než poloviny oslovených zhoršila.

Dále nás zajímalo, zda se občané domnívají, že lidé dnes chodí do hospody více než před rokem 1989, nebo naopak méně.Graf 2: Chození do hospody dnes a před rokem 1989 (v %).

V hodnocení toho, jak chodí lidé do hospody dnes a jak tam chodili před rokem 1989, je česká veřejnost značně rozpolcená. Necelá pětina oslovených se domnívá, že lidé dnes do hospody chodí častěji než před rokem 1989, přibližně stejný podíl občanů však vyjádřil názor, že lidé tam dnes chodí méně často. Další dvě pětiny respondentů pak věří, že se v tomto ohledu situace v ČR nijak nezměnila. Ostatní respondenti (22 %) se k položené otázce nedokázali vyjádřit.

V našem zářijovém šetření jsme pak zjišťovali také to, za jakým účelem chodí lidé do hospody nejčastěji dnes a za jakým účelem tam nejčastěji chodili před rokem 1989.Tabulka 4: Nejčastější důvody návštěvy hospody před rokem 1989 a dnes (v %).

Podle názoru oslovených si Češi v současné době chodí do hospody nejčastěji popovídat s přáteli, jen tak popít či pobavit se a zlepšit si náladu. Také před rokem 1989 byla podle dotázaných nejčastějším důvodem návštěvy hospody touha popovídat si se svými přáteli. V porovnání se situací před rokem 1989 si dnes lidé do hospody chodí častěji popovídat s přáteli či jen tak popít. Naopak podle názoru dotázaných navštěvovali lidé před rokem 1989 hospody častěji proto (v porovnání se současnou situací), aby se pobavili a zlepšili si náladu, ale i proto, že nebylo kam jinam jít.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 1 komentář, poslední komentář: 08.04.2005 16:42 Komentovat
Graf č. 1 Olda08.04.2005 16:42
5 % neví jestli chodí do hospody. Tak to už neřikám nic......!
Vyhledávání