úvod
homepage

Certifikace chmele vytisknout článek

Přidáno: 19. října 2004  •  Autor: Zdeněk Rosa
průměrné hodnocení Hodnocení: 1 hodnotících Hodnotících: 13 počet zobrazení Zobrazeno: 5477x

Historie známkování českého chmele v návaznosti na legislativní změny se vstupem do Evropské unieZnámkování chmele, které zahrnuje označování a ověřování místního původu chmele, má v Čechách dlouholetou tradici. Český chmel se začal známkovat již v 16. století , neboť mnozí obchodníci míchali naše chmele s chmeli méně hodnotnými a tyto směsi vydávali za české chmele. Známkování bylo tenkrát spojeno s městskými trhy a organizovala je města, Rakovník, Žatec, Louny, Beroun atd., která označovala chmel městskou pečetí a písemným osvědčením. Nejstarší listina , dosvědčující původ chmele, pochází z roku 1575 z Rakovníka. V této době také vzniká zvláštní řád mezi obchodníky a pěstiteli chmele.

První státní legislativa v této oblasti se datuje do dob panování Marie Terezie. Tato císařovna vydala na nátlak pěstitelů v roce 1750 patent zakazující míchání českých chmelů s cizími a v roce 1769 patent o známkování chmele. Ten nařizoval magistrátům a vrchnostenským úřadům, aby se chmel pečetil úřední pečetí a vydávaly listinu o původu chmele.

V dalším století se pak ujímají iniciativy na tomto úseku spolky, které prosazují, aby chmel byl chráněn před falšováním. V roce 1880 požadovali čeští chmelaři, aby se zavedlo povinné známkování chmele . Jejich mluvčím byl Antonín Mohl a František Schneider. Ten napsal do Pražských hospodářských listů obšírnou studii o tom, jak by se nechalo zabránit falšování žateckého chmele.

Známkovna chmele v Žatci byla založena v roce 1884. V období první republiky zákon z 12. srpna 1921 nařizoval povinné známkování chmele a vymezoval chmelařské výrobní oblasti : žateckou, roudnickou, úštěckou, dubskou a tršickou. Zákon č. 89 z roku 1934 a prováděcí vyhláška 131 zavedly povinné označování veškerého vypěstovaného chmele a povinné ověřování chmele vypěstovaného ve chmelařských oblastech. V roce 1937 je vydáno Vládní nařízení č. 128 o registraci pozemků osázených chmelem. Legislativa třicátých let platí ještě po druhé světové válce. Zásady registrace chmelnic jsou novelizovány vládním nařízením 134/1950.

V roce 1957 je pak schválen zákon č. 39 O chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic. Počet výrobních chmelařských oblastí se snížil na Žatecko, Úštěcko a Tršicko. Známkování je povinné a provádí jej Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pobočka v Žatci (dále jen ústav).

Označování chmele označovacími štítky provádí přímo v chmelařských obcích chmelařští důvěrníci , zákon přesně vymezuje, v jakém rozsahu. Součástí této práce je i zvážení a opatření žoků plombami. Ověřován je jen kvalitní chmel z chmelařských výrobních oblastí. Tuto práci zajišťují kontroloři v balírnách chmele. Obal je uzavřen plombami a vystavena ověřovací listina podle potřeby v jazyku českém, anglickém, německém, francouzském, ruském a španělském.

O úlohu dozoru se dělí ústav spolu s Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Současná legislativní úprava plně respektuje vstup České republiky do Evropské unie 1.května 2004. Lze konstatovat, že legislativní úprava zákona č.97/1996 Sb., o ochraně chmele přebírá zcela platná nařízení Evropské unie týkající se chmele. V textu novely zákona o ochraně chmele zůstaly i tzv. národní specifika. Zejména se jedná o vymezení pojmu ověřovací středisko, kterými nadále zůstávají známkovny chmele ústavu (uvedeno ve vyhlášce), dále chmelařské oblasti a chmelařské polohy dále vymezeny katastrálními územími.

Povinnost označení veškerého vyprodukovaného chmele nově přechází na producenta . Producent vyprodukovaný chmel zváží, náležitě označí, zaplombuje a vystaví prohlášení o počtu a váze označených obalů s chmelem podle katastrálních území a odrůd chmele.

Ústav bude provádět ověřování předem označeného chmele a chmelových produktů s vystavením ověřovací listiny . Nadále bude zajišťovat provádění kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství.

Všechny tyto legislativní úpravy zajišťující doložení původu a kvality českého chmele přispívají k silné pozici českého chmele na světových i domácích trzích.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,OTK - oddělení chmele Žatec, ing.Barborka

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 0 komentářů Komentovat
Vyhledávání