úvod
homepage

Pivo - tlumič stresu vytisknout článek

Přidáno: 26. února 2009  •  Autor: Josef Vacl
průměrné hodnocení Hodnocení: 0 hodnotících Hodnotících: 0 počet zobrazení Zobrazeno: 4284x

Průzkumy prokázaly: umírněná konzumace piva působí proti stresu.

Výsledky projektu NUTRASTRESS (Nutraceutický význam piva) potvrzují, že pravidelná umírněná konzumace piva českého výrobce v modelu akademického stresu (tj. během zkouškového období) vedla k jeho snížení. Studenti po dobu 60 dní konzumovali jedno pivo denně (velké pro muže, malé pro ženy). Po této době nedošlo k očekávanému obvyklému poklesu absolutního počtu lymfocytů u sledovaných osob, což je průvodní jev období, kdy na člověka negativně působí stres. Naopak, v hodnocené skupině došlo k průměrnému vzestupu absolutního počtu lymfocytů o 8 % neboli k posílení obranného systému zkoumaných osob. Lymfocyty, které jsou druhem bílých krvinek, tvoří základ obranného (imunitního) systému lidského organismu. Toto zjištění vyplynulo z průzkumu, který uskutečnil odborný tým vedený doc. MUDr. Petrem Petrem, PhD., vedoucím pracoviště Klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, a. s., a nesl název „Vliv frekventní umírněné konzumace piva na absolutní počet lymfocytů u člověka v modelu akademického stresu“. Výzkum patří do úkolů, na jejichž řešení se podílí i Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Do projektu majícího charakter přehledu spotřebitelského chování vstoupilo 21 probandů. Projekt dokončilo 19 osob, studentů a studentek českých vysokých škol zařazených ve studijních programech bakalářských, magisterských a doktorandských. Průměrný věk zkoumaných osob byl 27 let. Všichni probandi si nechali vyšetřit celkový počet lymfocytů před zahájením konzumace a po skončení konzumace.

Tento projekt je součástí celosvětového trendu sledovat účinky konzumace fermentovaných potravin na obranyschopnost organismu a na rozvoj, průběh a prognózu některých civilizačních onemocnění,“ uvedl doc. MUDr. Petr Petr, PhD., vedoucí pracoviště Klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, a. s. „Potvrdily se závěry obdobných výzkumů, které prováděly např. tým profesorky Ascensión Marcosové z madridského Institute Frío nebo u nás tým prof. Racka LF UK v Plzni či skupina doc. Kohouta z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze právě u fermentovaných potravin obecně a prebiotik, probiotik a synbiotik zvláště,“ dodal docent Petr.

O pozitivních účincích piva na lidský organismus byla napsána řada odborných studií a každý další vědecký výzkum pojednávající o pozitivním vlivu piva na stres jako součást civilizačních chorob je třeba přivítat,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Výzkum chápeme jako cenný příspěvek k objektivnímu hodnocení českého piva a jeho významu pro lidské zdraví,“ dodal Jan Veselý.

Zkoumaní jedinci požívali denně na noc stejnou dávku piva značky Dudák, výrobce Měšťanský pivovar Strakonice, obsah ethanolu 5,2 vol. %, po dobu 60 dnů, mezi 15. květnem a 15. červencem roku 2007. Ostatní dietní návyky neměnili a drželi se svých návyků/habitů. Přitom muži požívali 660 ml a ženy 330 ml v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace WHO ohledně denní dlouhodobě tolerovatelné dávky etanolu na osobu. Podávané pivo bylo čerstvě vystavené, nepasterované. Všichni probandi byli před zahájením projektu, během něho i po něm klinicky zdrávi a s normálními hodnotami krevního tlaku, základního klinického vyšetření a tzv. jaterních testů.

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 0 komentářů Komentovat
Vyhledávání