úvod
homepage

Primátor v roce 2001. vytisknout článek

Přidáno: 25. července 2002  •  Autor:
průměrné hodnocení Hodnocení: 0 hodnotících Hodnotících: 0 počet zobrazení Zobrazeno: 3393x
Pivovar Náchod a.s. - výrobce piva PRIMÁTOR - již třetím rokem dokazuje dosahovanými výsledky správnost zvolené obchodně-marketingové strategie. Pivovar v roce 2001 vystavil 143 801 hl, z čehož tvořil export (především světlého ležáku do Velké Británie a Německa) 6 451 hl, což je 4,5%. Oproti roku 2000 se sice jedná o mírné snížení (o 3,12% - 4 632 hl), kdy však jde především o pokles ovlivněný snížením vývozu (o 3 335 hl), když prodeje na tuzemsko poklesly pouze o necelé 1%. Výsledek je cennější o to, že se na loňských výsledcích většiny - především malých pivovarů - velmi výrazně projevila cenová válka, konkurenční tlak lídrů trhu v oblasti gastro a nepříznivé počasí jarních a letních měsíců (celkově došlo v České republice i k mírnému poklesu výroby piva o 0,61% v porovnání s rokem 2000 (viz oficiální materiál Českého svazu pivovarů a sladoven: Strategické signály - vývoj výstavu piva - prosinec 2001).

V případě, že hodnotíme jednotlivé druhy piva, můžeme konstatovat, že si opravdu výtečně vede speciální tmavý 24% Primátor Double (stále nejsilnější české pivo) - hlavní reprezentant celé skupiny originálních náchodských vícestupňových speciálů (skupina dále obsahuje Primátor 15% polotmavé pivo a speciální světlá piva Primátor 16% Exkluziv a Primátor 21% Rytířský), který v roce 2001 dosáhl 8%. Velmi dobře je na tom i nealkoholické pivo (náchodský pivovar je i jeho třetím největším výrobcem v ČR), které vykazuje 14% nárůst (toto pivo má pro pivovar zřejmě i nejvyšší růstový potenciál) či tmavý ležák, kde došlo ke zvýšení jeho výroby o 5%. Celkově pak u sudového piva došlo k navýšení jeho produkce o 1,25%. Pro úplný přehled o sortimentu náchodského pivovaru je nutné se zmínit i o pivu se sníženým obsahem cukrů (dříve DIA) Primátor Diamant a o klasickém světlém výčepním pivu. Výčepní pivo tvoří v současnosti zhruba 40% celkové produkce pivovaru, kdy rozhodujícím pivem je v Náchodě již tradičně proslulý světlý ležák, jenž se na výstavu podílí 47%.

Na prodejnosti se významnou měrou podílí i kvalita nabízených produktů, osvědčená oceněními z pivovarských soutěží. Letos již tmavý ležák Primátor získal na lednové soutěži v Táboře ve své kategorii (15 soutěžících značek) prestižní Zlatou Českou pivní pečeť. V rámci této významné celostátní soutěže se neztratilo ani další náchodské pivo a to světlé výčepní, které se v tvrdé konkurenci dalších 40 soutěžních piv dostalo ve své kategorii na skvělou bronzovou příčku. Táborská přehlídka se tak stává pro náchodské pivovarníky synonymem úspěchu, protože minulý rok zde zvítězilo jejich Nealkoholické pivo a v roce 1999 si Zlatou Českou pivní pečeť odnesl Primátor Diamant, který zde rok předtím získal příčku stříbrnou. Zmíněné úspěchy, které i ve srovnání s jinými roky nejsou ojedinělé, potvrzují, že piva z náchodské produkce si udržují kvalitu, kterou mohou směle konkurovat největším výrobcům piva v ČR. Ocenění, jak je i přímo vidět, se spolu s dobrým přístupem k zákazníkům odrážejí i na konkrétním zvyšování prodejů.

Primátor téměř dvě třetiny svoji produkce (63%) dodává na trh v lahvích a to jak do segmentu obchodních řetězců (kde se zde velmi výrazně prosazuje a kdy k jeho zákazníkům patří prakticky všechny významné zahraniční řetězce působící na našem trhu a proto vlastní dodávky směřují nejen na území regionu východních Čech), tak do běžného klasického maloobchodu, kdy se tak s náchodským pivem setkává v současnosti celkově více než tisíc sto padesát zákazníků. Třetina vyrobeného pěnivého moku pak putuje ke spotřebitelům v KEG sudech a to do více než šesti set gastronomických zařízení.

Po dvou ztrátových letech (1997 a 1998) a mírném zisku 89 tis. Kč (v roce 1999), dosáhl pivovar v roce 2000 díky úspěšnému vývoji v odbytu příznivých hospodářských výsledků. Výše tržeb dosáhla hodnoty 136 132 tis. Kč, což znamenalo hospodářský výsledek 4 698 tis. Kč. V roce 2001 pak tržby za prodané vlastní výrobky a služby činily předběžně 140 957 tis. Kč, tzn. že došlo ke zvýšení o 3,5%. Hospodaření bude i přes složitou situaci na trhu ziskové a je očekáván hospodářský výsledek zhruba na úrovni roku předcházejícího.

Díky dobrým hospodářským výsledkům se v pivovaru po několika letech obnovila ve vyšší míře i investiční činnost, která je nutnou podmínkou proto, aby Primátor neztratil kontakt s nejlepšími pivovary z hlediska své technologické vybavenosti a následně i efektivity provozu, kdy tyto investice pak znamenají i snížení vlastních výrobních nákladů. Na stáčírně sudového piva bylo instalováno zařízení pro studenou sterilaci piva, kdy tím dochází k zajištění delší trvanlivosti piva bez nutnosti jeho pasterace. Zákazník tak dostává vysoce kvalitní přírodní nepasterované pivo. Modernizací filtrační linky a jejím doplněním o systém řezání a dosycování piva se zlepší i standardizace produkce. Další investicí je propagační stanice, což znamená možnost výroby vlastní kvasniční kultury. Výsledkem je nezávislost na externích dodavatelích a opět zlepšení standardizace produkce. Celkově to znamená, že Primátor i nadále zůstává pivem s tradiční chutí typickou pro český ležák, pivem, které je vyráběno klasickou technologii, ale s využitím nejnovějších poznatků pivovarnické vědy.

Minulý rok, významný tím, že v červnu uplynulo 130 let od rozhodnutí městského zastupitelstva vybudovat v Náchodě svůj městský pivovar, došlo i k přechodu na nový modernější design etiket a jejich přizpůsobení se současným trendům a spotřebitelským preferencím. Nejvýznamnější změnou oproti minulosti je jednotný ucelený styl celé kompletní řady etiket. Některé sjednocující prvky, zejména historická pečeť, znak města a významné historické památky - náchodská specialita - jsou však na etiketách i nadále zachovány. Pivovar tak napomáhá i propagaci města s nímž je neodmyslitelně spjat a to nejen proto, že město je jeho 100% vlastníkem. Nová vizuální podoba etiket - příjemná pro zákazníka již na první pohled - odlišuje Primátora od přímých konkurentů a vytváří předpoklady pro posílení pozice značky na trhu. Organizovaným skupinám návštěvníků od loňského roku pivovar nabízí i možnost rozsáhlejších a pestřejších prohlídek svých prostor. Během hodinové prohlídky navštíví moderní výrobní provozy a dozví se vše podstatné o historii a produkci piva. Mají možnost se sami přesvědčit, jakým způsobem a v jakých podmínkách se Primátor vyrábí. Exkurse může být pak zakončena ochutnávkou piva v originálním prostředí rekonstruovaného stylového vagónu z první republiky. Je předpoklad, že tyto exkurse přilákají do Náchoda za jeho kulturními a historickými památkami nové návštěvníky a to nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.

Pro zajímavé zpestření velikonočního trhu je již nyní ve sklepeních náchodského pivovaru připravován - v podstatě již tradiční - speciální velikonoční světlý ležák. Příznivci značky Primátor - a kvalitních ležáků vůbec - budou mít tak opět možnost ochutnat příjemnou pivní lahůdku z produkce pivovaru.

Pivovar Náchod si do budoucna klade za cíl být moderní dynamickou firmou. Firmou, která dokáže racionálně a efektivně posilovat své exportní aktivity, ale především firmou, která díky kvalitě svých produktů a nabízených služeb dokáže obstát v náročné konkurenci velkých společnosti a která bude rozhodujícím hráčem mezi pivovary sídlícími na územích Královéhradeckého a Pardubického kraje. Její výrobky však budou hledat a nalézat své zákazníky i v Praze, Brně a dalších obchodně zajímavých územích či aglomeracích tak, jako je tomu i v současnosti. Letos by se proto náchodský pivovar chtěl svým výstavem dostat na úroveň zhruba 149 tis. hl.

František Meduna
vedoucí marketingu

Kontaktní údaje: Pivovar Náchod a.s.
Dobrošovská 130
547 40 Náchod
Tel: 0441/40 72 71, Fax: 0441/42 80 79
E - mail: marketing@primator.cz
http://www.primator.cz

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 0 komentářů Komentovat
Vyhledávání